Bezbolestné ošetření

Většinu chirurgických zákroků prospíte

Mnoho lidí špatně snáší bolest, obzvlášť co se zubů týče. Často se pak bojí chodit ke stomatologovi a se zubním křeslem mají automaticky spojené jen nepříjemné vzpomínky.

Proč se ale zbytečně trápit? Moderní stomatologie má hned několik nástrojů, jak utlumit bolest. Jedním z nejúčinnějších je analgosedace.

Analgosedace je stav kontrolovaně navozeného spánku či ospalosti, který vyvolá lékař-anesteziolog pomocí speciální kombinace analgetika (lék proti bolesti) a sedativa (lék navozující klid, uvolnění, spavost, zmenšení strachu).

Kdy už bolest není zapotřebí?

Lokální anestezie
 • při odstranění zubního kazu
 • při broušení korunky a náhradu chybějícího zubu implantátem
 • při odstranění zubů

Povrchová anestezie
 • pro utlumení vpich jehly
 • pro znecitlivění sliznice
 • při použití operačního mikroskopu

Citlivost a bolest po zubním zákroku
 • pacientovi po operaci doporučíme a předepíšeme účinné léky proti bolesti
 • před plánovaným chirurgickým zákrokem je těmito léky pacient vybaven již dopředu
   

Modec kliniku mi doporučil můj přítel, který tady byl asi před čtyřmi lety stejně jako já na vytržení všech osmiček. Kdybych mohla, tak to celé detailně popíšu, bohužel to není možné, celý zákrok jsem prospala. Probíhal totiž v analgosedaci.


Petra Klusáková, 23 let
referentka oddělení kontroly

Analgosedace

Ošetření, na které si nepamatujete.

Cílem analgosedace je maximálně utlumit bolest, zklidnit pacienta a potlačit vzpomínky na prováděný zákrok. Umožňuje zubnímu lékaři plně se soustředit na práci, a není tak zneklidňován obavami o špatný zážitek pacienta.

Klient během výkonu díky analgosedaci spí, lékař ho ale může relativně jednoduše probudit. Zároveň je vnímání bolesti a strachu maximálně potlačeno.

 
Při použití analgosedace není pacient v hlubokém bezvědomí jako u celkové anestézie, proto tato varianta představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus. Je u ní tedy i mnohem menší riziko komplikací.

Pro koho je analgosedace určena?

 • pro všechny pacienty, kteří chtějí mít jistotu, že ošetření bude po celou dobu bezbolestné
 • analgosedace je vhodná u citlivých, bolest hůře snášejících pacientů
 • u složitějších a rozsáhlejších zejména chirurgických výkonů
 

Analgosedace se doporučuje:

 • u citlivých, bolest hůře snášejících pacientů – s tzv. nízkým prahem bolesti
 • u úskostných pacientů podstupujících rozsáhlejší zákrok
 • u pacientů se špatnou zkušeností s předchozími zákroky u stomatologa
 • tehdy, kdy nelze objektivně zabránit nepříjemným vjemům či dosáhnout uspokojivé hloubky znecitlivění - například vícečetné extrakce zubů, hlavně v dolní čelisti, extrakce neprořezaných zubů moudrosti, zavádění zubních implantátů.

Na co se připravit

Když mám absolvovat analgosedaci?

Analgosedace je naprosto bezpečná cesta, jak se vyhnout nepříjemným zážitkům v zubním křesle. Pacient při zákroku spí a nevnímá bolest ani jiné nepříjemné vjemy. Zároveň ho ale lékař může jednoduše probudit.

Aby se předešlo komplikacím a ošetření bylo co nejšetrnější a nejúčinější, je před plánovanou analgosedací potřeba vyplnit anesteziologický dotazník.

V případě nutnosti budete dle vyjádření lékaře anesteziologa požádání o absolvování předoperačního vyšetření u svého obvodního lékaře (EKG, eventuálně krevní rozbor).

 

Jaká jsou možná rizika a komplikace?

 
 • I přes dlouhodobě dobré výsledky a klinické zkušenosti s analgosedací nelze  absolutně vyloučit možnost zdravotních pooperačních komplikací:
 • Po výkonu může přetrvávat ospalost, malátnost, zhoršená koordinace pohybů.
 • Léky užívané k analgosedaci mohou navodit stav snížené dechové aktivity nebo přechodnou zástavu dýchání, která se řeší pomocí podpůrných prostředků až do návratu vlastní dechové aktivity.
 • Ve vzácných případech se projeví alergie na podávané léky, jako je zarudnutí kůže, v závažných případech astmatické a oběhové potíže.
 • U nejtěžších případů může dojít k takzvanému anafylaktickému šoku.
 • Na všechny možné komplikace a alergické reakce jsme připraveni, není se tedy čeho bát.
 • Je vždy velmi důležité sdělit svému ošetřujícímu lékaři veškeré informace o Vašem zdravotním stavu včetně všech alergií. Tím se dá mnohým komplikacím předcházet.

 

Před vlastním zákrokem:

 • 24 hodin před výkonem nekuřte a nepijte alkoholické nápoje.

 • 8 hodin před výkonem nejezte ani nepijte. Předcházíte tak možnému riziku zvracení a nebezpečí zatečení obsahu žaludku do dýchacích cest.

 • Pokud trvale užíváte nějaké léky, vezměte si je i v den výkonu, soupis předložte před výkonem lékaři anesteziologovi. Poslední lék by měl být požit maximálně 2 hodiny před výkonem.

 • Nepoužívejte před výkonem make-up ani lak na nehty, tato líčidla znemožňují klinické a přístrojové sledování prokrvení a průběhu výkonu.

 • Před výkonem si vyjměte zubní protézy, oční čočky, naslouchadla, šperky, sponky do vlasů. Máte-li delší vlasy sepněte si je gumičkou.
   

Bezprostředně po výkonu:

 • Zajistěte si z kliniky doprovod dospělou osobou. Ta by měla být přítomna i během následujících 24 hodin v domácím ošetření. Budete mít pocit mírné ospalosti a ne zcela jisté chůze - bez doprovodu nebudete z ambulance propuštěni.
 • Cestování hromadnou dopravou a rovněž pěší odchod bez doprovodu jsou nepřípustné.
   

Následné období:

 • V den výkonu si neplánujte žádné důležité schůzky, právní jednání a činnosti vyžadující pozornost a soustředěnost (řízení motorových vozidel apod.).

 • Do druhého dne či alespoň dalších 12 hodin po výkonu by pacient neměl jezdit hromadnou dopravou, pít alkohol či být aktivním účastníkem provozu na komunikacích.

 • Neprovozujte činnosti, které vyžadují pozornost a soustředěnost a mohly by vést k ohrožení zdraví vlastního nebo ostatních osob.

 • Řízení motorových vozidel je zakázáno po dobu 24 hodin.

 • Doporučujeme alespoň 12 hodin zůstat doma, odpočívat, jíst pouze malé porce stravy, vstávat pomalu z lůžka či ze židle a zajistit si přítomnost druhé osoby.

 • Nečiňte významná rozhodnutí a nepodepisujte právní dokumenty – ještě několik hodin budete lehce omámení a unavení.

 

Máte zájem o naše služby?

Objednat se online
Zavolat 604 668 857