Pacient se žádankou

Žádající komplexní vyšetření a ošetření

Pacient

 1. Popíše lékaři své potíže, představy a přání ošetření svého chrupu
 2. Dostane termín na ošetření nebo konzultaci s léčebným plánem
 
Objednat se online
Zavolat 604 668 857

Lékař

 • Vyšetří pacienta klinicky, rentgenologicky
 • Provede fotodokumentaci
 • Navrhne pacientovi varianty ošetření
 • Seznámí pacienta s podmínkami ošetření v naší praxi
 • Seznámí pacienta s cenami za ošetření a s koncepcí Modecu
 • Recepce objedná pacienta na zákrok nebo konzultaci s léčebným plánem
 • V plánovaném termínu provede lékař nebo hygienistka zákrok
U komplexních případů se pacientovi věnují dle specializace 2 až 3 lékaři a dentální hygienistka. V případech, kdy se jedná o opravdu komplexní léčbu s několika různými variantami, jak léčebnými, tak cenovými, objednáváme pacienta ještě na dalších 30-60 minut k projednání léčebného plánu. Často pacient přichází se zkreslenými představami o možnostech ošetření a stavu svého chrupu.

Teprve časem si utřídí myšlenky a názory na navrhované varianty léčby. Naší snahou je proto poskytnout pacientovi ucelené a komplexní informace, na jejichž základě se bude moci správně rozhodnout.

Většinou každý stav pacientova chrupu nabízí minimálně dvě možné varianty. A většinou se nedá při první návštěvě říci, která je nejlepší. Záleží na náročnosti pacienta, na jeho představách a v neposlední řadě také na jeho ekonomických možnostech.
více
méně

Komplexní vyšetření

do 1 690,- Kč

Léčebný a cenový plán

od 1 590,- Kč

Pacient bez žádanky

Žádající konzultaci (15-60 minut)


Referovaný pacient je pacient, kterého odeslal jiný zubní lékař na speciální zubní zákrok:
 • mikroskopickou endodoncii
 • stomatochirurgii v analgosedaci
 • léčbu parodontitidy
 • náhradu zubů implantáty
 • dentální hygienu

Pacient

 1. Popíše lékaři své potíže
 2. Dostane termín ošetření
 
Objednat se online
Zavolat 604 668 857

Lékař

 • Vyšetří pacienta klinicky, rentgenologicky
 • Navrhne pacientovi varianty ošetření
 • Sdělí cenu za ošetření
 • Recepce objednává pacienta na zákrok
 • V plánovaném termínu provede lékař nebo hygienistka zákrok

Cena vyšetření se žádankou

od 550,- Kč

Cena vyžádaného vyšetření

od 550,- do 1 590,- Kč

Akutní pacient

Vyšetření (15-60 minut)


Pacient trpící akutní bolestí zubu nebo dásní, nebo je po úrazu zubů.

Pacient

 1. Popíše lékaři své potíže
 
Objednat se online
Zavolat 604 668 857

Lékař

 • Vyšetří pacienta klinicky, rentgenologicky
 • Navrhne pacientovi varianty ošetření
 • Sdělí cenu za ošetření
 • Provede zákrok

Cena vyšetření se žádankou

od 550,- Kč

Cena vyžádaného vyšetření

od 550,- do 1 500,- Kč

Ošetření mimo pracovní dobu

od 1 500,- Kč / hodina

Máte zájem o naše služby?

Objednat se online
Zavolat 604 668 857