Bezpečné a moderní - endodontické nástroje na jedno použití

Zvýšené riziko zalomení stomatologického nástroje ve vašem zubu nebo infekce Creutzfeldt-Jakobovou nemocí. To Vám může hrozit v případě zubním lékařem již několikrát použitých nástrojů pro čištění zubních kanálků (viz. endodoncie). Dochází totiž k jejich opotřebovávání. V důsledku jsou pak křehčí, a proto také náchylnější k poškození. V případě takzvaných prionů se zase nemusí povést sterilizace. Právě priony se však mohou podílet na přenosu viru lidské obdoby nemoci šílených krav.

Prion je název pro vadnou formu tzv. prionové bílkoviny, kterou můžeme najít v nervových buňkách savců. Jako takový pak šíří původce nakažlivých chorob. V případě endodontického nástroje na něm vždy po jeho použití ulpí kousek tkáně zubní dřeně, se kterou přišel do styku. Následná sterilizace jej pak má zbavit veškeré možné infekčnosti. Ta priony ale zneškodnit ve sto procentech případů nedokáže.

Nemoc šílených krav, známá pod zkratkou BSE (bovinní spongiformní encefalopatie), je smrtelné onemocnění způsobující pomalý rozklad centrální nervové soustavy. Patří do širší skupiny onemocnění nazývaných zkratkou TSE, která postihují více zvířecích druhů, a bohužel také člověka. U člověka se toto onemocnění nazývá Creutzfeldt-Jakobova nemoc.

Při ošetření kořenových kanálků se snadno může stát, že dojde k zalomení velmi tenkého kovového nástroje. Nejde o úmysl zubního lékaře, ale o nešťastnou náhodu. Kousek uvíznutého nástroje je pak velice obtížné odstranit.
 

Jaké mohou být zdravotní důsledky kousku nástroje, který pacientovi uvízl v ošetřovaném zubu? 

"Zalomený nástroj v prvé řadě nepatří do zubu pacienta. Do zubu patří biokompatibilní výplň dané technologie. Díky tomu zalomenému nástroji de facto nemůžeme vyčistit místo, kde je ten nástroj zalomený. Tam, kde byla původně dřeň, zubní nerv, jsou pak nadále bakterie, které mohou způsobovat chronický nebo akutní zánět kosti kolem hrotu kořene. Pro pacienta je to nepříjemné také z psychologického hlediska. Má v zubu něco, co tam nemá být a přišlo to do styku se zubní dření jiného pacienta. To v případě nástrojů na jedno použití samozřejmě nehrozí."

MUDr. Kamil Beneš
vedoucí lékař Modec kliniky
 

Trend – nástroje na jedno použítí

Používání nástrojů na jedno použití je povinné například ve Velké Británií. Tuto možnost nyní přináší také vaše zubní klinika Modec v Brně. Před ošetřením si můžete vybrat, zda chcete zuby ošetřit standardní metodou použitými sterilizovanými nástroji nebo za nevelký příplatek nástroji na jedno použití. 
Věděli jste, že se mohou při zubním ošetření kořene používané nástroje zalomit? Věděli, jste, že takto zalemený nástroj může být příčinou ztráty zubu? Věděli jste, že  se nedají zubní endodontické nástroje 100% vyčistit a sterilizovat?