Jak se vyvarovat zápachu z úst?

Ve zdravém těle zdravý dech

Zápach z úst způsobují anaerobní bakterie. Ty produkují síru a ta zapáchá. Při nesprávné hygieně pochází zápach ze zbytků jídel, které se zachycují na sliznici a v mezizubních prostorech. To vede ke vzniku plaku, který je pro přemnožení nežádoucích bakterií přímo ideální.
 
"Zápach z úst může mít mnoho příčin. Nejzávažnější mohou být některá celková onemocnění. Jestliže jsme zdraví jako řípa, tak se nám dále nabízí kouření, požívání aromatických potravin. Avšak nejčastěji tento neduh vzniká přímo v dutině ústní a to hlavně její nedostatečnou hygienou. Ke špatnému dechu může také přispět nedostatek nebo špatné složení slin."

Monika Fribertová 
dentální hygienistka Modec kliniky
Ke krásnému úsměvu patří také svěží dech. Pokud nám lidově řečeno „smrdí z pusy“, můžeme od svého okolí pocítit nepříjemnou odtažitost. Na toto faux paux nás totiž většinou nikdo neupozorní, nenápadně odvrátí tvář nebo komunikaci ukončí.  A jak být tedy pro ostatní přitažlivý také svým dechem?